Veelgestelde vragen

ALGEMEEN

Hoe kan ik Team Wachtschepen het beste bereiken?
Via het contactformulier of het welbekende emailadres.

Waarvoor kan ik bij Team Wachtschepen terecht? 
Keuringsaanvragen, algemene vragen scheepstechniek, advies, enz.

Waar vind ik relevante informatie over Team Wachtschepen en het varen met een wachtschip?
Op deze website vindt je al een heleboel informatie. Kom je er niet uit, neem dan contact met ons op.

Welke functies zijn er beschikbaar binnen Team Wachtschepen?
Je kunt lid worden van de Wachtschepencommissie en/of Keurmeester worden. Voor een overzicht van de vacatures en een beschrijving van de functies kun je kijken onder 'Wie zijn wij?' en dan 'Leden'. Mensen met de juiste achtergrond en instelling zijn altijd welkom!

Waarom zijn jullie niet continu actief op het waterscoutingforum?
De benodigde informatie staat op deze website en is ‘statisch’, zonder discussie, zonder meningen, zonder verwarring.

Op welke evenementen kom ik Team Wachtschepen tegen?
De Wachtschepencommissie organiseert jaarlijks een Wachtschependag, daarnaast zijn we aanwezig op de KVR, NaWaKa’s en soms op de Forumdag.

Welke onderwerpen zijn van belang voor het hebben of overwegen van een wachtschip?
Keuringen, verzekering, Certificaat van Onderzoek, AIS, wet- en regelgeving, veiligheid, onderhoud, brandstofkosten, enz.


WACHTSCHEPENDAG

Wat is een Wachtschependag?
Een informatieve dag waarbij alle relevante zaken mbt het varen met een wachtschip aan bod komen, zoals regelgeving, keuringen, certificaten, veiligheid, enz. Het is een goed moment om ervaringen met andere groepen uit te wisselen. Vaak komen er ook experts wat vertellen over actuele onderwerpen (zoals bijvoorbeeld AIS).

Wanneer wordt deze gehouden?
In principe 1x per jaar, voor het zomerkamp of voor het vaarseizoen

Waar wordt deze gehouden?
Dat verschilt per jaar, dit kan zijn bij bedrijven of bij waterscoutinggroepen. Het liefst op een centrale locatie.

Waar kan ik me aanmelden?
Via het emailadres onder opgave van je naam, groep, admiraliteit en scheepsnaam.

Wie mogen zich aanmelden?
Iedereen die geinteresseerd is in wachtschepen, met name de groepen dit in het bezit zijn van een wachtschip.

Waar vind ik de verslagen van een vorige Wachtschependag?
De verslagen van afgelopen Wachtschependagen zijn te vinden onder downloads.


VEILIGHEIDSKEURINGEN

Waar kan ik een keuring aanvragen?
Via het emailadres, de Secretaris zal vervolgens de voorzitter van het betreffende rayon op de hoogte stellen. Die neemt contact met je op. Voor een overzicht van het proces, kijk hier.

Wat als mijn keurmeester niet reageert?
Neem dan contact op met de WSC.

Waar vind ik de keuringseisen?
Informatie over de keuringseisen vind je op het betreffende onderdeel van deze website. De keuringseisen zelf vindt je onder downloads.

Waar vind ik lege vinklijsten?
Lege vinklijsten welke worden gebruikt bij de Veiligheidskeuring vindt je onder downloads.

Wie moet er aanwezig zijn bij een veiligheidskeuring?
De contactpersoon varend materieel en het liefste enkele technische beheerders van het schip.

Is een keuring gratis?
Nee, voor een keuring wordt € 35,- onkostenvergoeding in rekening gebracht als het schip bezoek heeft gehad van de keurmeesters. In de regel wordt met de uitgifte van het Scoutingcertificaat via Scouting Nederland een factuur verzonden aan de groep.

Waar kan ik zien of wij nog een geldig certificaat hebben?
Dit staat op het laatst afgegeven Scoutingcertificaat en het staat vermeld in het online administratiesysteem van Scouting Nederland: ScoutsOnline (SOL). Bij de gegevens van het wachtschip wordt ook de verloopdatum van het certificaat getoond.


TECHNISCHE ZAKEN

Hoe zit het met de keuring van drukvaten ten behoeve van startlucht en/of luchthoorns?
Voor drukvaten is sinds 2005 de Warenwet Besluit Druk Appratuur (WBDA) van toepassing. Of men keuringsplichtig is hangt af van de beveiligde druk en het opslagvolume: bij een druk <30bar en een opslagvolume <2500liter is geen keuring nodig maar geldt een zorgplicht. Meer informatie onder downloads en via nuttige links.

Als ik toch wil laten keuren, bij wie kan dit en hoe ziet zo'n keuring eruit?
Keuren van drukvaten gebeurt door erkende instanties (zie nuttige links). Een keuring ziet er ongeveer zo uit:
a. Het drukvat dient drukloos gemaakt te worden.
b. Aan de hand van constructietekeningen, ultrasone wanddiktemetingen en gebruiksomstandigheden zal de minimale wanddikte worden aangegeven.
c. Visueel onderzoek op inwendige en uitwendige toestand en ondersteuningsconstructie.
d. Vaststellen van de aanwezigheid en doelmatigheid van veiligheidstoestellen (afsluiters, ventielen, enz.).

Moet ons drukvat een ontwateringsmogelijkheid hebben?
Het wordt geadviseerd om het drukvat met enige regelmaat te ontwateren (let er natuurlijk wel op dat bij het ontwateren de druk in het vat gelijk moet zijn aan de omgevingsdruk). Water kan ervoor zorgen dat het drukvat langszaam corrodeert, wat weer kan leiden tot falen en dus ongelukken.

Keuren jullie ook hijskranen aan boord van Wachtschepen?
Nee, hier zijn bedrijven voor, wij bezitten gewoonweg niet de expertise en de middelen om een kraan volledige te kunnen keuren. Wij stellen dan ook geen expliciete keuringseisen aan een hijskraan; wel kijken we naar de staat van de kraan, maar dat is een visuele beoordeling (roest, smering, maar ook veiligheid zoals bediening). De instandhouding, veiligheid en juiste werking ervan ligt geheel bij de groepen. Er zijn verschillende bedrijven die zulke keuringen kunnen uitvoeren, maar dit laten we over aan de groepen zelf.


NAUTISCHE ZAKEN

Welke diploma’s moet ik in het bezit hebben om te mogen varen?
Zie nautische eisen.

Welke documenten moet ik aan boord hebben tijdens het varen?
Zie hiervoor de checklist Documenten aan boord onder downloads.

Zijn er vrijstellingen mogelijk?
Jazeker, er zijn bepaalde vrijstellingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld voor het certificaat Motordrijver (MD). De aanvrager moet diploma's kunnen laten zien waarna bij goedkeuring het betreffende certificaat in ScoutsOnline wordt toegekend. Voor meer informatie over specifieke vrijstellingen, neem contact met ons op.


VERZEKERING

Waar kan ik mijn Wachtschip verzekeren?
O.a. bij EFM.

Werkt de verzekeraar met uitsluitingen waarvoor een Veiligheidskeuring van belang kan zijn?
Jazeker, zo staat het volgende vermeld in de polisvoorwaarden van EFM:

7 Keuring vaartuigen
Een vaartuig dat bij de maatschappij verzekerd is moet volledig zijn uitge rust en zich in een goede staat bevinden. Alle werktuigen dienen zich steeds in een zodanige staat van onderhoud te bevinden, zodateen bedrijfszekere werking is gewaarborgd.

[...]

20 Beperkingen en uitsluitingen
Onverminderd het bij wet of in andere artikelen van dit reglement bepaalde is van de verzekering uitgesloten:
4. Schade als gevolg van aan de deelgenoot/verzekerde te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor het verzekerde vaartuig;
[...]
6. schade bestaande in normale slijtage of voortvloeiende uit normale slijtage, indien het niet vervangen van het aan slijtage onderhevige deel de deelgenoot/verzekerde is te verwijten;

Nog een tip:
Schade door varen in ijs en schade aan en door vaartuigen welke door het verzekerde vaartuig worden gesleept, anders dan in geval van nood, wordt vaak niet gedekt!
 


OVERIGE VRAGEN

Mogen er (stapel)bedden in de ruimtes onderdeks?
Ja dat kan, zorg wel voor een vluchtroute, genoeg (vlucht)ruimte tussen de bedden, dat de bovenbedden voorzieningen hebben voor opstap en tegen het er uitvallen.

© 2013 Team Wachtschepen - Sitemap