Overzicht

Deze website richt zich vooral op het bieden van informatie over de technische elementen van een wachtschip. Omdat een wachtschip natuurlijk door een kundige bemanning gevaren moet worden, is voor het gemak ook een overzicht van de nautische eisen weergegeven.

Technische eisen

Om te mogen blijven varen moet het wachtschip voldoen aan bepaalde eisen vanuit de overheid, verzekeraar of Scouting Nederland:

Nautische eisen

Om te mogen varen met een wachtschip moeten (een deel van) de bemanning in het bezit zijn van bepaalde certificaten:

* LET OP: Bij het praktijkexamen Groot Pleziervaartbewijs moet je schip zijn voorzien van een Certificaat van Onderzoek!
** Wanneer aan boord / van toepassing
*** Denk hierbij aan verantwoordelijkheid, leiderschap en alle andere zaken die wij als Scouting Nederland belangrijk vinden i.c.m. alle kennis en kunde die nodig is om het wachtschip veilig van A naar B te varen. Toekenning gebeurt in overleg met Team Wachtschepen en het bestuur van de groep, die het vertrouwen uitspreekt in de schipper, en wordt uiteindelijk geregistreerd in Scouts Online (SOL code: MBL M-III 21011 Waterwerk).

© 2013 Team Wachtschepen - Sitemap