Certificaat van Onderzoek

Het Certificaat van Onderzoek is een wettelijke keuring voor schepen van 20 m en langer. Register Holland voert de CvO keuring uit, met een frequentie van 1x per 5 jaar tenzij in de tussentijd een grote verbouwing heeft plaatsgevonden (nieuwe motor, verlenging/inkorting). Dit is een droge keuring, waarvoor het schip dus op de werf moet liggen.

Timing

Ieder wachtschip moet voor 30 december 2018 een eerste certificaat aanvragen om in aanmerking te komen als bestaand schip. Wachtschepen die pas na 30 december 2018 een eerste certificaat aanvragen, moeten volledig aan de eisen voldoen voor een nieuw schip. Wanneer groepen wel eens naar het buitenland gaan (bijv. naar Duitsland of België) wordt sterk aanbevolen om een geldig certificaat aan boord te hebben. Wij adviseren om in de aanloop naar de genoemde datum zo vroeg mogelijk een CvO keuring te laten doen, zodat de groep weet waar ze aan toe zijn.

Inhoud

Voor bestaande pleziervaartuigen kan een certificaat afgegeven worden als het schip niet geheel aan de nieuwe Europese Richtlijn voldoet op voorwaarde dat er geen "klaarblijkelijk gevaar" is. Het certificaat wordt dan voorzien van een bijlage waarin is aangetekend aan welke wettelijke eisen het schip niet voldoet. Er is spraken van klaarblijkelijk gevraar wanneer niet aan de voorschriften voor de structurele eigenschappen van het vaartuig, de vaar- en manoeuvreereigenschappen of de veiligheid aan boord wordt voldaan (bijv. door het ontbreken van de benodigde certificaten).

Team Wachtschepen adviseert om ruim voorafgaande aan de CvO-keuring een Veiligheidskeuring uit te laten voeren, omdat het voldoen van het schip aan de CvO-richtlijnen dan ook wordt beoordeeld. Tijdens deze keuring geven we ook advies over mogelijkheden om de veiligheid en functionaliteit aan boord te verbeteren.

De minimale eisen voor een bestaand pleziervaartuig

Geldigheidsduur

Bestaande schepen of schepen waarvoor het certificaat verlengd moet worden, krijgen een certificaat dat 7 jaar geldig is. Bij tussentijdse ingrijpende verbouwingen kan het nodig zijn om een herkeuring aan te vragen (bijv. bij verlenging van het schip, een nieuwe inrichting of het plaatsen van een andere motor).

LET OP: Bij het praktijkexamen Groot Pleziervaartbewijs moet je schip zijn voorzien van een Certificaat van Onderzoek!

Bron: bovenstaande informatie komt deels van de website van Register Holland. Team Wachtschepen heeft geen enkel commercieel belang hierbij.

© 2013 Team Wachtschepen - Sitemap