Vacatures

VACATURES

Lijkt het lidmaatschap van de WSC of de functie van Keurmeester je interessant? Kijk dan hieronder om te zien welke functies beschikbaar zijn!

 Functie

 Kenmerk

 Opmerking

 Lid Wachtschepencommissie

 Algemeen lid

 -

 Lid Wachtschepencommissie

 Specialist

 Scheepstechniek

 Lid Wachtschepencommissie

 Specialist

 Collectieve inkoop

 Keurmeesters

 Rayon Noord-Nederland

 -

 Keurmeesters

 Rayon Midden-Nederland

 -

 Keurmeesters

 Rayon Zuid-Nederland

 -

Ter info in het kort wat het inhoudt:

Lid Wachtschepencommissie: als algemeen lid of specialist op gebied van regelgeving, scheepstechniek, collectieve inkoop, electra, enz. De commissie bestaat uit ongeveer 10 man en bepaalt het beleid en de aandachtsgebieden en komt 1 a 2 x per jaar samen om dit te bespreken. Vaak zijn de leden ook keurmeester, maar dit hoeft niet. De Wachtschepencommissie heeft een eigen emailadres en de leden kunnen worden gevraagd een groep te ondersteunen met beantwoorden van vragen of om kleine projectjes op te pakken (zoals bijv. collectieve regeling AIS, inkoopregeling met leveranciers, enz.).

Keurmeester: het mbv vinklijsten keuren van een wachtschip binnen het rayon, waarbij de voorzitter van het keuringsrayon bij binnenkomst van een aanvraag de keurmeesters zal benaderen. Het aantal keuringen per jaar hangt af van het aantal schepen van een rayon. Voor meer informatie over de rayons en de bijbehorende admiraliteiten (=werkgebied), groepen en schepen, zie elders op deze website. Wanneer een rayon voldoende keurmeesters heeft zal iedereen zo'n beetje in zijn eigen omgeving kunnen keuren. Men start als aspirant-keurmeester en loopt 2 keuringen mee met een keurmeester, waarvan 1 meekijken en 1 onder toezicht zelf uitvoeren. Bij goedbevonden kan men zelfstandig keuren als keurmeester. Wij streven er altijd naar een keuring met 2 keurmeesters te laten plaatsvinden. De bedoeling is wel dat de aspirant keurmeester kennis neemt van de regelgeving en de eisen voor de wachtschepen.

© 2013 Team Wachtschepen - Sitemap