Onze missie

Team Wachtschepen is onderdeel van de Technische Commissie van de Landelijke Admiraliteit. De Technische Commissie heeft bij aanstellen een opdracht gekregen van de Regiegroep, waarin het waterwerk vertegenwoordigd is. Ten aanzien van de wachtschepen is de opdracht als volgt:

Het waarborgen en verbeteren van de technische veiligheid bij het gebruik van […] grote schepen […] en wachtschepen.

Daarbij worden de volgende resultaten beoogd:

 


In het kort

De taak van het Team Wachtschepen is om namens Scouting Nederland toe te zien op de naleving van de door de wetgever én Scouting Nederland gestelde technische eisen aan de wachtschepen. Team Wachtschepen bestaat uit 2 onderdelen:

1. De Wachtschepencommissie (WSC)

2. Keurmeesters

De Wachtschepencommissie informeert Scouting-groepen met wachtschepen over relevante wetgeving en ontwikkelingen in de binnenvaart. De Commissie wordt zo mogelijk om advies gevraagd bij beoordeling van subsidie-aanvragen door waterwerkgroepen bij het Scouting Nederland Fonds. De Keurmeesters voeren keuringen uit ten aanzien van de technische conditie en de veiligheid ten behoeve van het varen met kinderen.

Kortom, de taken van het Team Wachtschepen zijn het:

Het mandaat voor de Veiligheidskeuring is gegund aan de WSC door het bestuur van Scouting Nederland. De in overleg met de Scheepvaartinspectie opgestelde en door de Kleine Vlootraad van 30 oktober 1999 vastgestelde, minimale veiligheidseisen waaraan een wachtschip dient te voldoen vormen de basis voor de Veiligheidskeuring. Naar aanleiding van de veranderingen in de Binnenvaartwet in 2009 zijn deze eisen naar gelang geupdate.

Collectieve inkoop

Wanneer er voldoende aanleiding is (bijv. wettelijke veranderingen of actuele zaken) en er voldoende capaciteit beschikbaar is binnen de WSC, kan er worden gekeken naar het treffen van collectieve inkoopsregelingen met aantrekkelijke kortingen voor nuttige producten, voornamelijk op het gebied van veiligheid:

© 2013 Team Wachtschepen - Sitemap