Organisatie

LANDELIJK NIVEAU

De organisatiestructuur op landelijk niveau voor het waterwerk ziet er uit als volgt:

SN_organogram

Het Projectenbureau stuurt het landelijke beleid aan en verstrekt een specifieke, waterwerk gerelateerde opdracht aan de Landelijke Admiraliteit. In het projectenbureau is waterwerk vertegenwoordigd.

De Landelijke Admiraliteit coördineert, organiseert, initieert en stimuleert in overleg met de admiraliteiten (via Kleine Vlootraad) het scoutingspel op water. Naast het dagelijks bestuur en ondersteunende functies zijn de Nautische en Technische Commissie vertegenwoordigd.

Het Landelijke Service Centrum van Scouting Nederland in Leusden ondersteunt en begeleidt scoutinggroepen op juridisch, organisatorisch, financieel en operationeel gebied.

De Nautische Commissie is een deelcommissie van de LA welke verantwoordelijk is voor het toezicht op en de uitvoering van nautische zaken als zijnde vaardigheden en opleidingen benodigd voor het kunnen varen met de verschillende schepen van waterscoutinggroepen.

De Technische Commissie is een deelcommissie van de LA verantwoordelijk voor toezicht op de technische veiligheid en gerelateerde keuringen van schepen en het communiceren van relevante wet- en regelgeving. De Wachtschepencommissie is hierin vertegenwoordigd.


TEAM WACHTSCHEPEN

WSC_organogram

De Voorzitter stuurt de Wachtschepencommissie aan, is vertegenwoordigd in de Technische Commissie en is het aanspreekpunt voor de waterwerkgroepen in het land en de landelijke organisatie. De Voorzitter wordt aangesteld door de Landelijke Admiraliteit.

De Secretaris coördineert de aanvragen en uitvoering van keuringen en communiceert dit via de voorzitters van de verschillende keuringsrayons. Daarnaast beheert hij de keuringsinformatie en –status van de wachtschepen in het land.

Specialisten zijn leden van de Wachtschepencommissie welke zijn gespecialiseerd op een bepaald onderwerp, door eigen interesse of beroepsmatige achtergrond. Onderwerpen zijn wetgeving, gasinstallaties, motoren en algemene scheepstechniek.

Algemene leden zijn leden zonder specifiek specialisme, maar vaak wel keurmeester of anderzijds betrokken bij wachtschepen, zoals bijvoorbeeld via de technische opleidingen.

De Voorzitters Keuringsrayons vormen het aanspreekpunt voor admiraliteiten / waterwerkgroepen binnen een bepaald rayon. Hun belangrijkste taak is het oplijnen van een natte of droge keuring op verzoek van een groep (via de Secretaris of rechtstreeks). Zij communiceren daarvoor met hun eigen keurmeesters en rechtstreeks met de contactpersoon van de groep. Ze blijven betrokken tot de keuring van het schip volledig is afgerond en een certificaat is toegekend.

Het Landelijke Service Centrum ondersteunt specifiek op het gebied van contacten en lobby bij de overheid, juridische zaken en communicatie via de website.

© 2013 Team Wachtschepen - Sitemap